Beskärning under JAS

Sommarbeskärning utförs under JAS-perioden som är juli-augusti-september. Med bara ett par veckor kvar i september är det med andra ord dags att se om det är ytterligare någon buske eller träd som behöver beskäras i trädgården. Några växter, ofta så kallade blödarväxter, bör bara beskäras under JAS. 

Sommarbeskärning utförs under JAS-perioden som är juli-augusti-september. Med bara ett par veckor kvar i september är det med andra ord dags att se om det är ytterligare någon buske eller träd som behöver beskäras i trädgården. 


Några växter, ofta så kallade blödarväxter, bör bara beskäras under JAS. Dessa växter behöver sällan regelbunden beskärning utan beskärning utförs främst för att ta bort något skadat eller om man vill minska dess storlek. För övriga växter kan man använda JAS-beskärning för att minska omfånget. Genom sommarbeskärning undviker man att stimulera tillväxt och föryngring som sker vid vårbeskärning. Stora äppelträd beskär man alltså med fördel på sommaren, enligt mig. 


Fokus för min sommarbeskärning är att ta bort skadade och skavande grenar som lätt blir ingång för sjukdomar i mina blödarväxter. Jag har också valt att stamma upp en purpurapel och ta bort de nedersta grenarna på ett plommonträd som varit så nedtyngt av frukt att man fått krypa under då gräset skulle klippas. I min trädgård gick vintern och senare den varma sommaren hårt åt plommon- och äppelträd där många grenar torkat in. Dessa klipps förstås bort. Det blir även en putsning av den klippta häcken mot grannen så att den håller formen över vintern och klarar ett eventuellt snötryck. I övrigt fokuserar jag på att skapa en fin form på olika buskar och kontrollera att inte några grenar stuckit iväg orimligt långt. Buskar och träd får naturligast utseende om respektive gren tas ända in snarare än att klippas av på mitten. Detta till skillnad mot en beskärning på vårvintern eller våren som utförs för att stimulera ny tillväxt då grenar kan kapas på olika höjd för att försöka få nytt bladverk på olika höjder i en buske.


Exempel på blödarväxter:

Lönnar (Acer)

Björk (Betula)

Avenbok (Carpinus)

Magnolia Plommon, körsbär (Prunus i arter)

Vinranka (Vitis) – beskärs i november och skotten kortas in under sommaren

0 0
Feed