Gödning av rododendron

Även om jag tycker att man ska välja växter som passar för platsen, är det ibland svårt att låta bli vissa växter. En art som jag inte kan låta bli, är rododendron, som vill ha jord med lågt pH-värde, något som inte jag har i min trädgård. Numera kan man köpa rododendron ympade på en kalktolerant stam (INKARHO-rododendron) som därmed växer bra i vanlig trädgårdsjord.

Även om jag tycker att man ska välja växter som passar för platsen, är det ibland svårt att låta bli vissa växter. En art som jag inte kan låta bli, är rododendron, som vill ha jord med lågt pH-värde, något som inte jag har i min trädgård. Numera kan man köpa rododendron ympade på en kalktolerant stam (INKARHO-rododendron) som därmed växer bra i vanlig trädgårdsjord.


I min trädgård finns dock ett antal rododendronbuskar som vill ha ett lågt pH-värde. Jag har skapat en rododendronslänt i en halvskuggig slänt, med genomsläpplig jord och vatten som kommer från berget bakom. Över ståtar en tall vars barr ramlar ner och surar ner jorden – men inte tillräckligt mycket. Därför tillför jag varje vår lite rododendrongödning till mina buskar. Nu är det dags, lite senare än vanligt detta år.


Jag hoppas blommorna kommer snart. Än så länge är det bara minusalprosorna (Rhododendron Minus-Gruppen ’PJM Elite’) som börjat låta sina färgade knoppar utvecklas.

0 0
Feed