Jättedaggkåpa och flocknäva - kommande invasiva arter?

Det finns flera växter som planteras i våra trädgårdar och parker som sedan sprider sig till omgivningarna. Då de riskerar att hota den naturliga biologiska mångfalden kan de klassas som invasiva. ArtDatabanken har nyligen listat fem arter börjar bli ett problem och ytterligare fem som riskerar bli problematiska i Sverige. Bland de som kan komma att bli problem nämns perennerna flocknäva och jättedaggkåpa som är fantastiska marktäckare.

Det finns flera växter som planteras i våra trädgårdar och parker som sedan sprider sig till omgivningarna. Då de riskerar att hota den naturliga biologiska mångfalden kan de klassas som invasiva. ArtDatabanken har nyligen listat fem arter börjar bli ett problem och ytterligare fem som riskerar bli problematiska i Sverige.Bland de som kan komma att bli problem nämns perennerna flocknäva Geranium macrorrhizum och jättedaggkåpa Alchemilla mollis, som är fantastiska marktäckare. Gemensamt för flera av dessa växter är att de har så kallad bred ståndortamplitud. Det vill säga de klarar många olika slags förhållanden efter etablering, från sol till skugga och varierande grad vatten- och näringstillgång. Det vill säga de är tåliga växter. MEN de sprider sig villigt med frön. Att plantera dem vid en grusgång eller i en rabatt där var växt ska ha sin plats är inte att rekommendera. 


Övriga nya trädgårdsväxter som riskerar bli problematiska är buskarna snöbär Symphoricarpos och häggmispel Amelanchier samt klätterväxten skogsklematis Clematis vitalba. Ofta är det dock den rena arten som är problematisk, medan det fortfarande kan finnas förädlade sorter som är okej att använda i sin trädgård. 


I min trädgård är jag noga med att klippa bort blomställningar på jättedaggkåpan vid grusgången. Flocknävan har jag inga problem med, medan jag ofta får ta upp små plantor från biokovo-nävor, liten flocknäva ’Biokovo’ Geranium x cantabrigiense som sprätt iväg en bra bit från näve-planteringen där jag vill ha dem. Snöbärsbuskarna har jag halvhjärtat försökt gräva bort sedan jag flyttade hit. Fåglarna gillar dock att jag lämnar delar av trädgården med risiga buskar, vilket jag brukar trösta mig med. 


Redan nu regleras några så kallade invasiva arter i Sverige, bland annat jätteloka. Sedan tidigare listas också fem arter som man redan ser problem med på olika håll i Sverige. Blomsterlupin Lupinus polophyllus och kanadensiskt gullris Solidago canadensiskan bilda stora bestånd. De sprider sig villigt med frön, liksom den stora jättebalsaminen Impatiens grandulifera. Parksliden Fallopia japonica sprider sig med långa underjordiska utlöpare som går djupt ner i marken och kräver omfattande grävning för att få bort. Med liknande utlöpare sprider sig också vresrosen Rosa rugosa som trivs bäst på riktigt sandig mark och har använts för att binda sanddynor utmed vissa kuster. 


Läs mer om listning av invasiva arter på Naturvårdsverkets hemsida.

0 0
Feed