Pålitliga marktäckare

Bar jord är inget för lata trädgårdsägare, eftersom naturen ser till att jorden inte förblir bar om den får bestämma. Följaktligen har jag många marktäckare i min trädgård och i övrigt planterar jag så tätt att den bara jorden ändå täcks. Stora sjok av vintergröna och murgröna, som båda är vintergröna. Men jag har också nävor, myskmadra och jättedaggkåpor. 


Myskmadran (Galium odoratum)flyttar sig successivt in i halvskuggan, men klarar inte att konkurrera ut vintergrönan utan får gott hålla sig på kanten. Den blommar i maj och doftar riktigt gott om man är nära.

Jättedaggkåpan (Alchemilla mollis) är en pålitlig växt i nästan alla lägen. Blommorna lyser gulgröna under flera veckor och den tål torka lika bra som regniga somrar. Nackdelen är att den sprider sig med frö, men plantorna är lätta att dra upp.

Nävorna (Geranium) kan man säga mycket om och det finns en näva för alla lägen. Flera nyare sorter blommar också under hela sommaren. Jag prövar lite olika för att se hur de tar sig ut. Flocknävan (G. machrorrhizum) och brunnävan (G. phaeum) var först med att blomma och på dem har jag redan klippt de avblommande stänglarna. Blodnävan (G. sanguineum) som står på en mycket torrare plats än de andra har blommat i flera veckor. Nu blommar spansknävan (G. endressii) med rosa blommor i sitt friska bladverk, liksom en liten flocknäva (G. x cantabrigiense) som får stå i kanten för att inte bli överväxt. En chathamnäva (G. x riversleaianum) med rosa blommor och så Geranium’Sanne’ med lite bronsfärgare blad och vita blommor som sägs blomma hela sommaren ser jag fram emot att följa i sommar.

0 0
Feed