Tankar om gräsmatta

Gräsmatta verkar inte någon kunna vara utan i sin trädgård. Den ska bara vara där. Ofta som utfyllnad när det inte är något annat. Folk verkar tycka att det är viktigt med gräsmatta. Ogräs och mossfri, välskött. Men är det verkligen så viktigt?

Gräsmatta verkar inte någon kunna vara utan i sin trädgård. Den ska bara vara där. Ofta som utfyllnad när det inte är något annat. Folk verkar tycka att det är viktigt med gräsmatta. Ogräs och mossfri, välskött. Men är det verkligen så viktigt? En riktigt fin gräsmatta kräver åtskilliga timmar av underhåll och skötsel, både klippning, trimning, kantbeskäring, luftning, vertikalbeskärning, vattning, klippning, ogräsrensning, dressning och stödsådd.
Varför inte vara glad för den matta som är? Även om den innehåller lite revsmörblommor, tusenskönor, brunört, femfingerört och mossa. Lekvänlig är den ytan också.
Missförstå mig inte, jag tycker att paradgräsmattor är fina, men det behövs inte i hela trädgården, utan på en väl avgränsas yta, som en gräsrabatt som sköts exemplarisk. Som utfyllnad och lekytor duger gått den blandade ört-gräs-och mossmattan för mig. Däremot rensas den på maskrosor och tistlar.
Några snabba tips: 

1. gräs gillar sol, mossa gillar skugga - gör ytan soligare, kratta bort mossan, dressa med ny jord och så i nytt gräs, 

2. ge gräsmattan en form, låt buskar, gångar planteringar omge gräsmattan, istället för tvärtom, 

3. undvik många träd och buskar som solitärer i gräsmattan då det blir jobbigare att klippa och trimma och ger ett plottrigt intryck i den vanliga trädgården.

0 0
Feed