Växtföljd - planera sådden

Vi är många som gillar att odla. Det är något speciellt att börja matlagningen med att gå ut och ta upp potatis och plocka sockerärtor. Visst kan man med kunskap, engagemang och tid odla året om, men de flesta hobbyodlare ser det nog som en säsongssysselsättning. På vintern kan man sitta och drömma sig bort när man kikar igenom frökataloger. Kanske har man tagit egna frön som ska ner i jorden igen. Några favoriter blir säkert kvar och andra nykomlingar som man bara måste prova.


Det finns många sätt att tänka när man planerar. Kanske ska man ha en fransk potage? Eller köpa gröngödslingsväxter mellan raderna som en bottengröda? Ska man ha strikta kvarter, raka rader eller mer uppblandat.Möjligheterna är oändliga och det roliga är att man kan ändra från år till år. Kanske ska man ha ett färgtema? Eller planera färgerna så de bildar en tavla? Eller så odlar man bara det som verkar spännande och bäst plats för växterna.


Olika växter behöver olika mängd och typ av näring ur jorden, vissa tillför, andra urlakar, vissa är kinkiga på att förutsättningarna är rätt medan andra är förlåtande. Man pratar om växtföljd, fyrårig eller sexårig. Det innebär att man växlar vilken gröda man sätter var i sin odling. Det finns mer eller mindre avancerade system för detta.


En enkel växtföljd som jag använder är:

År I: ärter och bönor som tillför näring till marken

År II: näringskrävande växter som squash, gurka, majs, kål

År III: mindre näringskrävande växter som rotfrukter, sallat, lök, persilja, dill

År IV: anspråkslösa som potatis

År 0: gröngödning, istället för år I om jorden känns trött eller är nyanlagd


Potatis luckrar kompakt jord fint och följer man upp med gröngödsling ett år har man sedan en fin odlingsbädd. Gröngödning kan man läsa mycket om, bl.a. på Riksförbundet Svensk Trädgårds faktablad nr 7 om ekologisk odling.

0 0
Feed