Trädgårdsdesign och ritningar

Trädgårdsdesign handlar om att ta fram en plan för en trädgård, del av en trädgård, balkong eller uteplats baserad på era önskemål om funktioner och stil samt platsens förutsättningar. Genom att analysera platsen med avseende på jord-, vatten-, näring- och ljusförhållanden, så kan rätt växter väljas. Med rätt växter och en god plantering skapas en vacker och lättskött trädgård. Med en välplanerad och lättskött trädgård ger man sig själv tid till annat bland annat att umgås eller bara njuta av trädgården.

En genomtänkt plan gör att trädgården kan utnyttjas på bästa sätt, vad gäller till exempel: placering av gångar, uteplatser, parkering, odlings- och lekytor. Växt- och materialval som passar till huset, platsen och era önskemål tas fram tillsammans med ritningar och illustrationer över trädgården.

Trädgårdsdesign och ritningar kan beställas för hela eller en del av en trädgård. Priset för ritningarna/skisserna styrs av tidsåtgången för uppdraget. Ambitionsnivån bestämmer ni. Vi anpassar alltid uppdraget utifrån just era behov.

Så här går det till hos Lövehagen trädgård och design:
Vi startar alltid med ett hembesök där vi tillsammans diskuterar vad som är bra respektive dåligt i trädgården, hur trädgården används idag och hur man vill använda den framöver. Under detta besök diskuteras ambitionsnivå och trädgårdsdesignerns tänkbara uppdrag. En timkostnad debiteras för hembesöket tillsammans med framkörningskostnad baserat på avstånd.


Därefter skickas ett kostnadsförslag baserat på projektets storlek och detaljgrad. Priset återspeglar hur lång tid som behövs.

Exempel på uppdrag

Ett enklare designförslag kan innefatta: skalenlig illustrationsplan, beskrivning av designen i text och bild samt en enkel växtlista med vetenskapliga och svenska namn.

Andra vanliga ritningar och dokument är idéskiss och funktionsplan, planteringsplan med fullständigväxtlista med exakt antal av respektive växt som fungerar som beställningsunderlag, perspektivritningar i 3D, skugganalyser, belysningsplan, detaljritningar av t.ex. spaljé, materiallista och skötselråd.